Circulaire producten

Nederland loopt voorop in Europa als het gaat om recycling. We recyclen al meer dan 80 procent van het afval, dat is 59 miljard kilo per jaar. Het aandeel gerecyclede materialen in onze economie is ruim 20%. Om tot een echte circulaire economie te komen, moeten we niet alleen het recyclen stimuleren, maar ook zorgen dat vraag en aanbod van circulaire producten groter worden.

Circulaininbedrijf.nl

GP Groot verwerkt afval tot grondstoffen, we maken zelf geen eindproducten. Wel ontwikkelen we projecten en brengen we partijen samen die hiermee aan de slag gaan. Zo zetten we onze kennis, expertise en ons netwerk in om de circulaire economie in ons werkgebied dichterbij te brengen. Dit heeft al tot heel bijzondere samenwerkingen en unieke producten geleid. GP Groot is één van de initiatiefnemers van www.circulairinbedrijf.nl het platform dat circulair ondernemen toegankelijk maakt voor iedere ondernemer.

Afvalhiërarchie
GP Groot helpt haar klanten om met milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking.

Recycling
Van afval naar nieuwe grondstoffen, producten en energie. Samen maken we de cirkel rond.

Scheiden aan de bron
Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron sorteren, apart houden en afzonderlijk afgeven van afvalstoffen.

Circulairinbedrijf.nl
Start vandaag met circulair ondernemen!